Amsterdamse Hemelwaterverordening moet zorgen voor droge voeten Nieuws

Amsterdamse Hemelwaterverordening moet zorgen voor droge voeten

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wordt voor nieuwbouw en panden die een ingrijpende ...

Lees meer

Organische banken voor NS-station Driebergen-Zeist

Artikel

Station Driebergen-Zeist heeft een ware metamorfose ondergaan. Zo is het aantal sporen uitgebreid van drie naar vier. Ook is er een nieuw plein onder de ...

Lees meer

Bouw fietsbrug in Mechelen van start gegaan

Nieuws

In de Belgische stad Mechelen is de bouw van start gegaan van een fietsbrug op de Brusselsesteenweg in het stationsgebied. Zowel minister Lydia Peeters als ...

Lees meer

Amsterdamse Gezondheidslogica draagt bij aan een gezonde leefomgeving

Nieuws

Gemeente Amsterdam zet in op een gezonde, leefbare en duurzame stad. De vorig jaar opgestelde Amsterdamse Gezondheidslogica draagt bij aan deze ambitie met logische ruimtelijke ...

Lees meer

Gebiedsplan invasieve exoten gemeente Beuningen

Nieuws

In de gemeente Beuningen komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw voor. Deze soorten veroorzaken overlast, geven schade en hebben een negatieve impact op ...

Lees meer

De houten brug: de kracht van circulair en biobased gecombineerd

Nieuws

In de transitie naar een circulaire (bouw)economie is er veel aandacht voor de technische kringloop van materialen. Maar hoe zit het met de biologische kringloop? ...

Lees meer

Waterelementen voor aangename groene verblijfsplek in Nijverdal

Artikel

De Grotestraat is Nijverdal is het afgelopen jaar veranderd van een drukke verkeersader in een aantrekkelijke groene verblijfsplek. Er is met bomen en planten veel ...

Lees meer